Vykonávání práce z domova

Archív

Novela zákoníku práce od 1.1.2015

Začátek roku 2015 nebyl v souvislosti se změnami a novelami výjimkou ani pokud jde o zákoník práce. Nové předpisy a zákony se týkají zejména zaměstnavatelů a jejich povinností, které jsou s podnikáním i zaměstnanci bezprostředně spojeny. Nejvíc se změny dotkly hlavně oblasti daní, pracovního a živnostenského práva, daňových úlet pro rodiče s dětmi. Dále by však bylo možné mluvit dokonce i o změnách v potravinovém průmyslu, zdravotnictví nebo dokonce dopravě a životním prostředí.

Zákoník práce stanovuje podmínky pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, upravuje podmínky i náležitosti, které je nutné splňovat a dodržovat. Obsahuje ale i sankce a penále za neplnění podmínek, které jsou zaměstnanci i zaměstnavateli zákonem stanoveny. V souvislosti s novelou zákona byly stanoveny i změny, které se týkají odvodů a plateb zdravotního pojištění. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ, je třeba myslet na zvýšení záloh na zdravotní pojištění.

Důvodem zvýšení záloh na zdravotní pojištění je i zvýšení dočasné minimální mzdy, která stoupla až na 9 200,- Kč (ještě minulý rok byla minimální mzda stanovena na 8 500,- Kč). Zvedání částky za pojištění se pochopitelně týká každého, živnostníků, běžných zaměstnanců a dokonce i samoplátců, kterým byla částka za zdravotní pojištění vypočítána na základě minimální mzdy na 1 242,- Kč/měsíc.

Novinky se týkají i daní z příjmů, kdy se od nového roku upouští od superhrubé mzdy, DPH a celého daňového nebo účetního řádu. Zvýšily se i kontroly provádění inspekcí práce, které se teď budou zaměřovat více jak na samotné zaměstnance, tak i na jejich zaměstnavatele.

Vložil Zákoník práce 2015 | Štítek , , | Zanechat komentář

Práce v Rakousku bez němčiny

Rakousko je velmi oblíbenou a často společně s Německem i vyhledávanou zemí, kam Češi nejčastěji odcházejí za prací nebo právě brigádami. Právě brigády jsou pro studenty naprosto ideální příležitostí, jak se podívat do okolních zemí, poznat jinou kulturu a život, zároveň jsou naprosto perfektním prostředkem k tomu, jak se zdokonalit ve znalosti cizích jazyků.

Češi navíc už několik let nepotřebují turistická víza, pokud je práce stanovena na déle jak tři měsíce, pak je nutné mít pracovní povolení, s jehož vyřízením často pomáhají dokonce i zaměstnavatelé. V případě brigád jsou občané ČR přijímáni na méně jak tři měsíce právě proto, že později není nutné vyřizovat jakékoli k pobytu nezbytné dokumenty na úřadech.

Práci i brigádu je v Rakousku možné sjednat i bez znalosti jazyka. Znalost jazyka je v každém případě velkou výhodou a to ať už jde o práci související s jakoukoli jinou zemí.

Povinnost znát jazyk se vztahuje zejména k některým pracovním pozicím, kdy se ani pouhý brigádník bez němčiny rozhodně neobejde. Někteří zaměstnavatelé nejčastěji požadují následující dokumenty – platí zejména v případě, že se uchazeč hlásí na místo, kde je bezprostředně nutná znalost jazyka:

 • potvrzení o jazykových znalostech 
 • reference od předchozího zaměstnavatele – v němčině 
 • profesionálně zpracovaný životopis – v němčině 
 • zdravotní zprávu – v němčině 
 • prohlášení o trestní bezúhonnosti 
 • potvrzení o studiu – současném nebo tom dokončeném 

Znalost jazyka je vyžadována především pokud jde o vedoucí pozice. Výjimkou nejsou ani pečovatelské služby, které jsou v Rakousku vyhledávány rodinami s dětmi a staršími lidmi. Tato povolání se stala v Rakousku i Německu velmi populární a nutno zmínit, že jsou i velmi dobře finančně ohodnocena. Pracovníci mají navíc postaráno jak o stravu, tak i ubytování přímo v domě rodiny.

Vložil Práce v zahraničí bez jazyka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dohoda o provedení práce 2015

Začátkem roku 2015 vyšly v platnost nové podmínky, které se vztahují ke smlouvám tzv. dohodách o provedení práce. Novela zákona tlačí zejména na zaměstnavatele, pro které byly v tomto směru stanoveny vysoké finanční postihy v případě, že nebudou dodržovat podmínky spojené s těmito typy smluv.

Sankce budou udělovány zejména v případě, že bude překročen maximální rozsah vykonané práce, který nesmí být vyšší, než 300 hodin v jednom kalendářním roce. Nově také musí být v dohodě o provedení práce uvedeno datum, po které je smlouva platná.

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou dva typy smluv, které nespadají do smluv pracovního poměru – práce je vykonávána mimo pracovní poměr. V souvislosti s dohodou o provedení práce platí více méně stejné podmínky, vylučovat je však nutné následující:

 • u dohody není možné požadovat odstupné 
 • u dohody není stanovena doba odpočinku ani pracovní doba 
 • u dohod nejsou stanoveny odměny
 • neexistuje zde zkušební doba 
 • není nutné podávat ukončení pracovního poměru 
 • z dohody se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění, pokud je měsíční příjem nižší, než 10 000,- Kč 

Pokud bude měsíční příjem přesahovat 10 000,- Kč, zaměstnavatel je povinen odvádět za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec může mít u jednoho zaměstnavatele více dohod, ale v takovém případě jsou příjmy sčítány. Dohody navíc musí být sepsány a stanoveny tak, že zaměstnavatel nesmí odpracovat víc, jak 300 hodin za jeden kalendářní rok – jedna dohoda bude například na 100 hodin, druhá na 150 hodin, třetí dohoda pak jen na 50 hodin ročně.

Na sjednaný rozsah práce je od nového roku nutné dávat pozor dvojnásobek, zaměstnavatele v případě neplnění zákonných podmínek může postihnout pokuta až dva miliony korun.

Vložil Zákoník práce 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář

Rozvázání pracovní smlouvy dohodou

Rozvázání pracovní smlouvy dohodou se řadí mezi oboustranný právní úkon, na který zcela pochopitelně musí přistoupit jak jedna, tak i druhá strana – zaměstnanec i zaměstnavatel. Pracovní poměr může být podle zákona rozvázán několika způsoby – výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo právě ukončení smlouvy dohodou. Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou může podat jak jedna, tak i druhá strana s tím, že se obě dvě strany dopředu na této skutečnosti dohodli a obě dvě strany smlouvě projevili souhlas, což bude následně stvrzeno podpisem.

Z toho plyne, že dohoda musí být vyhotovena písemně a pokud tomu tak nebude, je považována za zcela neplatnou.

Aby bylo rozvázání pracovní smlouvy dohodou skutečně v souladu se zákonem, je nutné aby smlouva splňovala několik základních kritérií. Podle nového zákona, pokud to zaměstnanec nepožaduje, nemusí smlouva obsahovat důvody, kvůli kterým byl pracovní poměr ukončen. Pokud jde o dohodu, musí být zároveň stanoveno i datum, ke kterému je pracovní smlouva ukončena. Na rozdíl od ostatních smluv, které se vztahují k ukončení pracovního poměru, nemusí být v tomto případě stanovena výpovědní lhůta a pracovní poměr může být dokonce ukončen okamžitě. Zatímco zaměstnanec nemusí při výpovědi udávat důvod, pokud podává návrh zaměstnavatel, důvod musí být ve smlouvě uveden.

Podává-li návrh na ukončení smlouvy dohodou zaměstnavatel, zákon mu stanovuje povinnost, že důvod výpovědi nesmí být snadno zaměnitelná a nelze se v tomto případě odvolávat na zákony – například pokud zaměstnavatel do výpovědi napíše, že smlouva je ukončena z důvodu paragrafu …, nedodržuje tak zákonem stanovené podmínky.

Vložil Zákoník práce 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce v Německu bez němčiny

V roce 2004 odpadla pro české občany zcela vízová povinnost a Češi tak mohou do Německa vycestovat jen na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Od roku 2013 navíc není nutné, aby český občan požádal o vystavení povolení k pobytu přímo v místě cizineckého úřadu.

To ale ani zdaleka neznamená, že Čech žijící v Německu nemusí svůj pobyt ohlásit. Ačkoli povolení k pobytu není nutné předem vyřizovat, stále pro cizince pohybující se v Německu platí povinnost, že se musí v dohledné době - nejpozději do 14 dní, ohlásit na místních ohlašovnách – radnice v místě bydliště v Německu.

Pro práci v Německu není v některých případech nutná perfektní znalost jazyka. Vše pochopitelně záleží hlavně na tom, o jakou pracovní pozici se konkrétní osoba uchází. Jedná-li se o některé manuální činnosti, kdy není nutná komunikace se zákazníky společnosti, s nadřízenými nebo kolegy na pracovišti, pak uchazeči bohatě postačí základní znalosti, se kterými se na základních skutečnostech a potřebách domluví. Něco jiného je to ale v souvislosti s řídícími a vedoucími pozicemi, kdy je komunikace s konkrétním jazyce naprosto rozhodující.

Vysoké uplatnění v Německu bez znalosti jazyka mají především řidiči kamionů. V takovém případě není znalost jazyka na místě, je však velkou výhodou pro každého uchazeče. Nutno zmínit, že společnosti v Německu upřednostňují ty uchazeče, kteří mají minimálně základní znalosti a nemají problém se na základních věcech domluvit se zákazníkem. To ostatně platí jak v souvislosti s řidiči kamionů, tak i pokud jde o manuální činnosti.

Vložil Práce v zahraničí bez jazyka | Štítek , , , | Zanechat komentář

Home office Zlín

Práci z domova poskytuje zaměstnancům stále více firem. Ačkoli tento trend stoupá hlavně v zahraničí, i u nás se těší velké oblibě. A to ze zejména ze strany těch, kdo denně nemohou dojíždět do zaměstnání – žena na mateřské dovolené, senioři nebo osoby v invalidním důchodu. Práci z domova, často nazývanou i jako Homeoffice, lze najít prakticky v jakémkoli větším městě. Výjimkou tak není Praha, Brno, Ostrava nebo Zlín, kde se rovněž tento druh zaměstnání těší velké oblibě.

Kde ale takové zaměstnání hledat a na co si dát pozor při výběru? Poradíme vám!

Největší inzerce se nachází pochopitelně na internetu, kde se vám dostane i poměrně velké množství informací nejen o firmě, pro kterou byste eventuálně pracovali, ale i například o soukromém zadavateli. Homeoffice nabídky jsou velmi rozmanité a v neposlední řadě i velmi lákavé. Není proto dobré sahat hned po těch inzerátech, které slibují velmi vysoké výdělky za minimum odvedené práce. V takových případech se s největší pravděpodobností jedná o podvod, kdy práci sice odvedete, peníze však s největší pravděpodobností do rukou nedostanete. Při výběru Homeoffice práce si proto dejte dobrý pozor na to, co vám nabídka slibuje.

Samozřejmě nejvíce vám pomůže osobní zkušenost a už první promluva se zadavatelem nabídky je velmi přínosná. Nutno zmínit, že některé práce z domova nepodléhají žádným smlouvám a v takovém případě je nutné dát si pozor dvojnásobek. Ačkoli to vypadá, že nabídky práce z domova se hemží jen podvodnými inzeráty, není tomu tak. Mezi podvodnými se totiž najdou i ty velmi spolehlivé, solidní práce, které vám zaručí příjemný přivýdělek, aniž byste museli denně chodit do kanceláře nebo jiný druh pracoviště.

Ideálním způsobem, jak si zajistit zaměstnání formou Homeoffice ve Zlíně, je na doporučení svých známých nebo přátel. V takovém případě máte více méně jistotu, že jde o spolehlivou nabídku, kterou není dobré odmítat.

Vložil Práce ve větších městech | Štítek , , | Zanechat komentář

Brigády na doma

Najít si brigádu je v dnešní době podobně složité, jako najít si stálé zaměstnání. Dáte-li si ale na hledání skutečně záležet, rozhodně nemůžete přijít zkrátka. Navíc je velmi důležité, abyste si ujasnili, co byste vlastně rádi dělali.

Rozhodnutí pracovat z domova může podléhat mnoha důvodům, velmi často pracují z domova ti, kdo nemají možnost chodit pravidelně do práce. Senioři, zdravotně postižení nebo ženy na mateřské dovolené, které si během dne utrhnou pár hodin na práci. Dojíždět denně na pracoviště totiž není nenáročné a to zejména co do času i finančních prostředků.

V současné době je inzerce práce plná nabídek různých brigád, které jsou vhodné jak pro studenty, tak i ostatní osoby, v jejichž zájmu je pravidelný měsíční přivýdělek. Začít s hledáním vhodné brigády je poměrně snadné, vybrat pak tu nejlepší a hlavně prověřenou, už zdaleka tak jednoduché není. Určitě jste už slyšeli o různých podvodech, které se vztahují k tomuto druhu práce. Pokud si ale nabídku dobře prověříte a nenecháte se nalákat na abnormálně vysoké výdělky a nulovou činnost, budete moct alespoň částečně usínat s pocitem, že ve výplatní den skutečně přistanou peníze na vašem účtu.

U každé nabídky brigády nebo stálého zaměstnání by měl být uveden zaměstnavatel, firma nebo jméno zadavatele inzerátu. Právě tuto informaci byste si měli prověřit na internetu, kde najdete celou řadu informací. Velkým přínosem jsou zejména různé internetové diskuze, kde si uživatelé vyměňují své názory a hlavně zkušenosti z minulosti.

Výběr brigády na doma by měl podléhat i tomu, co vás vlastně baví a co budete denně dělat rádi. Možností je hodně a zušlechtit můžete dokonce i své zkušenosti z minulosti.

Vložil Práce a brigády | Štítek , , | Zanechat komentář

Práce z domu přes počítač

Mimo manuálních činností, které je možné vykonávat z domu, jsou v nabídce inzerátů i práce z domu přes počítač. Ve většině případů je třeba mít odborné znalosti, které tak v praxi a při výkonu práce využijete.

Lze narazit dokonce i na práci s počítačem, kdy znalosti nejsou potřeba. Postačí vám jen připojení k internetu, počítač a odhodlání věnovat práci několik hodin denně.

Vytváření webových stránek nebo grafické práce na zakázku jsou zaměstnání vhodná jen pro ty, kdo mají znalosti a zkušenosti v oboru informačních technologií.

Naopak ti, kdo příliš zkušeností nemají, se mohou spolehnout například na prodej a nabídku firemních produktů nejen prostřednictvím internetu - odesílání emailů a oslovování zákazníků, ale i prostřednictvím mobilního telefonu. Více méně se jedná o telemarketing, kdy činnost vykonáváte z domova. Ať už jde o jakoukoli nabídku spojenou s prací na počítači, je nutné se vždy informovat o finančním ohodnocení.

Velkým problémem práce z domova je, že někteří zaměstnavatelé nechtějí poskytovat pracovní smlouvu. Právě smlouva je pro vás alespoň minimální jistotou, že za odvedenou práci dostanete zaplaceno a především, kolik dostanete zaplaceno. V neposlední řadě jsou ve smlouvách stanoveny podmínky práce. Bez smlouvy se jen velmi těžko domůžete nějaké spravedlnosti v případě absence výplaty – pokud vám zaměstnavatel nenabídne smlouvu, raději dejte od práce ruče pryč. Tzv. telemarketing z domova je sice velmi oblíbeným, ale nutno zmínit, že ve většině případů jste placeni jen z toho, co zákazníkům prodáte, respektive z provize. Hodinové sazby většinou zaměstnavatelé neposkytují z důvodu nemožnost kontrolovat provedenou práci.

Vložil Práce z domova | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ověřené práce z domu

Nabídka práce z domu jsou většinou až příliš lákavé. A neprověřené. Nabídku na práci totiž může vložit v dnešní době naprosto každý, ne vždy je navíc nabídka kontrolována nebo zadavatel prověřován. Vy sami si tak musíte dát pozor na to, jakou nabídku vybíráte a sami si ji musíte prověřit. Obecně ale platí, že zaměstnavatele byste si měli prověřit prostřednictvím internetu za jakýchkoli okolností, když hledáte práci. Nejde tak jen o práci z domova, ale i činnost z kanceláře a budovy společnosti, pro kterou hodláte pracovat. Na zaměstnavatele se totiž tak dopředu můžete dozvědět kladné i záporné stránky. Pochopitelně nelze očekávat, že na internetu najdete všechny informace, které hledáte.

A jak prověřit nabídku? Už na první pohled lze celkem snadno rozpoznat, že se nebude jednat o podvodný inzerát, který vás většinou bude stát hodně peněz a času, ale nic si nevyděláte. Zapomeňte proto na plané sliby, které nejdou naplnit. Příkladem jsou abnormálně vysoké výdělky, nulová pracovní doba nebo nápis, že pracovat můžete jen pár minut denně. Každého by mělo ihned napadnout, že za takovou činnost, která je prakticky nulová, nikdo zaměstnancům platit nebude. Lákavé to ale je.

Narazíte-li na inzerát, který vypadá uspokojivě, nechlácholí vás žádnými abnormálními výdělky, ale jednoduše říká, co a jak budete z domova vykonávat, můžete se rovnou porozhlédnout na internetu, co vám různé diskuze nebo reference napoví. Právě diskuze jsou naprosto ideálním řešením, jak se dozvědět o případném podvodném inzerátu nebo jeho zadavateli. Samozřejmě není nikdy nic lepšího, než osobní zkušenost.

Velmi vám napoví už první kontakt se zadavatelem inzerátu. Někteří zaměstnavatelé požadují peníze předem, o čemž svědčí i spolupráce do budoucna. Takové práci se rozhodně vyhněte velkým obloukem.

Vložil Prověřené nabídky práce | Štítek , , , | Zanechat komentář

Práce z domu kompletace výrobků

Prací z domova si můžete zajistit poměrně slušný přivýdělek například při mateřské dovolené, starobním nebo invalidním důchodu, při nezaměstnanosti. Více méně by se dalo říct, že některé druhy práce z domova jsou vhodné naprosto pro každého. Příkladem je kompletace různých výrobků, kdy se nejedná o žádnou fyzicky náročnou činnost, ale o vcelku pohodovou práci, u které záleží více méně jen na vás, jak dlouho nad ní denně strávíte. Nutno ale zmínit, že práce z domova je ve většině případů placená méně, než činnost na pracovišti.

Kompletovat je možné různé výrobky, ale vždy je třeba brát v potaz i svou vlastní zručnost.

Například kompletace šperků a bižuterie je poměrně dobře placenou prací z domova, která je navíc poměrně příjemná. Je ale nutné, abyste byli v tomto ohledu zruční, měli zkušenosti a v neposlední řadě je na místě přehnaná pečlivost. Každý šperk musí vypadat dobře a přesně tak, jak bylo zadáno zaměstnavatelem. Podobně je tomu i s dětskými hračkami, které je třeba kompletovat s maximálním důrazem na opatrnost. Často jsou kompletovány i menší kousky nebo kusy hraček, které právě přišly z výroby. Na nich se pak mohou nacházet různé menší zbytky materiálu, které jsou ostřejší. Vy tak postupně budete muset projít každý kousek a tyto zbytky odstranit tak, aby se o ně ve výsledku dítě nemohlo poranit.

Kompletovat lze různé výrobky, zpravidla se ale jedná o následující: 

 • kompletace propisek 
 • kompletace dětských hraček 
 • kompletace obálek a reklamních letáků 
 • kompletace šperků a bižuterie 
 • kompletace výrobků různých firem 

 

Vložil Kompletace výrobků | Štítek , , , | Zanechat komentář