Vykonávání práce z domova

Archív štítků: Ukončení pracovního poměru

Rozvázání pracovní smlouvy dohodou

Rozvázání pracovní smlouvy dohodou se řadí mezi oboustranný právní úkon, na který zcela pochopitelně musí přistoupit jak jedna, tak i druhá strana – zaměstnanec i zaměstnavatel. Pracovní poměr může být podle zákona rozvázán několika způsoby – výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo právě ukončení smlouvy dohodou. Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou může podat jak jedna, tak i druhá strana s tím, že se obě dvě strany dopředu na této skutečnosti dohodli a obě dvě strany smlouvě projevili souhlas, což bude následně stvrzeno podpisem.

Z toho plyne, že dohoda musí být vyhotovena písemně a pokud tomu tak nebude, je považována za zcela neplatnou.

Aby bylo rozvázání pracovní smlouvy dohodou skutečně v souladu se zákonem, je nutné aby smlouva splňovala několik základních kritérií. Podle nového zákona, pokud to zaměstnanec nepožaduje, nemusí smlouva obsahovat důvody, kvůli kterým byl pracovní poměr ukončen. Pokud jde o dohodu, musí být zároveň stanoveno i datum, ke kterému je pracovní smlouva ukončena. Na rozdíl od ostatních smluv, které se vztahují k ukončení pracovního poměru, nemusí být v tomto případě stanovena výpovědní lhůta a pracovní poměr může být dokonce ukončen okamžitě. Zatímco zaměstnanec nemusí při výpovědi udávat důvod, pokud podává návrh zaměstnavatel, důvod musí být ve smlouvě uveden.

Podává-li návrh na ukončení smlouvy dohodou zaměstnavatel, zákon mu stanovuje povinnost, že důvod výpovědi nesmí být snadno zaměnitelná a nelze se v tomto případě odvolávat na zákony – například pokud zaměstnavatel do výpovědi napíše, že smlouva je ukončena z důvodu paragrafu …, nedodržuje tak zákonem stanovené podmínky.

Vložil Zákoník práce 2015 | Štítek , , , | Zanechat komentář